SPOSOBY WINDYKACJI POŻYCZKOBIORCÓW

… czyli co się dzieje gdy zobowiązanie przestaje być spłacane.

Chwilówki to bez wątpienia szybka gotówka, która pozwala załatać budżet lub zdobyć środki potrzebne „na wczoraj”.

Tym niemniej, pieniądze uzyskane w ten sposób nie stanowią darowizny, nie obarczonej koniecznością powrotu do prawomocnego właściciela. Konieczne jest niestety zwrócenie ich w terminie, określonym przez warunki umowy pożyczki, jakie zostały zaakceptowane przez obie strony.

Jeżeli osoba, która zdecydowała się na wzięcie pożyczki, spłaca swoje zobowiązanie zgodnie z umową, w relacji „klient-firma” nie pojawiają się zazwyczaj żadne problemy.

Inaczej jest natomiast w przypadku, gdy dłużnika przydusiła pętla zadłużenia i nie jest w stanie poradzić sobie ze zwrotem rat pożyczki.

Pożyczkodawca wykorzystuje wówczas narzędzia windykacyjne, które ma do dyspozycji.

Jakie to narzędzia? W jaki sposób działają? Jaka jest ich skuteczność? Na te oraz wiele innych pytań postara się odpowiedzieć niniejszy artykuł.

Wykrycie przyczyny, dla której zobowiązanie nie jest spłacane

Czasami niestety zdarza się, że klient zaciąga zobowiązanie, przy czym wcale nie zamierza go spłacać. Gdy nadchodzi czas oddawania pieniędzy, o nieuczciwym pożyczkobiorcy nie pozostaje żaden ślad. Wówczas firma staje przed dość dużym problemem.

windykacja dłużnika

W takiej sytuacji może zrobić niewiele, jednak nie musi również pozostawać całkowicie bezczynna.

Jeżeli zachodzi taki przypadek, sprawę można zgłosić na policję lub nawet do prokuratury, ponieważ istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniono oszustwo, będące przecież przestępstwem. Warto jednak mieć świadomość, że organa ścigania dość nieprzychylnie patrzą na tego typu zgłoszenia. Tym niemniej, mają obowiązek je przyjąć.

Jeśli dłużnik dotychczas spłacał raty, jednak zaprzestał tego w związku z przejściowymi trudnościami finansowymi, właściciel przedsiębiorstwa może zaproponować mu ugodę, polegającą chociażby na umorzeniu odsetek.

Jeśli dłużnik nie spłacił niewielkiej sumy, podczas gdy większość pieniędzy wróciła już do pożyczającego, warto zostawić sprawę, ponieważ ściganie takiej osoby z urzędu lub za pośrednictwem firmy windykacyjnej nie miałoby większego sensu, gra w tym przypadku nie byłaby warta świeczki.

Firmy windykacyjne

Osoby prowadzące biznesy pożyczkowe bardzo często współpracują z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi, jak np. KRUK,  które profesjonalnie zajmują się egzekucją długów.

Często zdarza się, że kancelarie prawne podejmują się odebrania od wierzyciela zaległych należności, a jeśli wszystkie sposoby zawiodą – również reprezentowania danej firmy w sprawie sądowej wytoczonej nieuczciwemu pożyczkobiorcy.

Oczywiście za podobną usługę należy zapłacić. Warto więc przekalkulować, czy takie rozwiązanie jest korzystne.

Trzy etapy postępowania windykacyjnego

  • Postępowanie przedsądowe

Jeśli termin spłaty minął, dokonuje się ostatecznego wezwania do zapłaty, w którym zostaje wyznaczony nieprzekraczalny termin zwrotu pożyczonej gotówki. Jeśli podobny dokument zostanie zignorowany lub zakwestionowany przez pożyczkobiorcę, następuje przejście do kolejnego etapu.

  • Postępowanie sądowe

Tutaj wnosi się pozew o wydanie nakazu zapłaty, ponownie określając przy tym termin, w jakim pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrócenia pieniędzy. Jeśli wyrok jest korzystny dla firmy pożyczkowej, druga strona zobowiązana jest uregulować zadłużenie w terminie określonym przez sąd. Windykacja sądowa ma na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego, dzięki któremu pożyczkodawca może ubiegać się o zwrot długu, którym obciążony jest pożyczkobiorca. Kiedy tytuł egzekucyjny uzyska klauzulę wykonalności, sprawa zadłużenia zostaje automatycznie przekazana kancelarii komorniczej.

  • Postępowanie egzekucyjne

Tutaj wyłaniają się zadania dla komornika sądowego, który jest zobowiązany do podjęcia czynności, sprowadzających się do interwencji, która polega na zajęciu mienia dłużnika w celu zaspokojenia potrzeb podmiotu udzielającego pożyczki. Komornik ma prawo do przejęcia wynagrodzenia niewypłacalnego pożyczkobiorcy. Może również zająć środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika oraz ruchomości lub nieruchomości należące do dłużnika.

W sytuacji, gdy osoba zadłużona nie odpowiada na wezwania do zapłaty, a w umowie zostało zapisane, że w przypadku określonej ilości wezwań i braku odpowiedzi na nie zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne, należy spodziewać się właśnie takiego obrotu sprawy.

Sama windykacja może odbyć się drogą polubowną lub sądową. Koszt czynności windykacyjnych sądowych zostanie doliczony do zadłużenia pożyczkobiorcy.

Windykator może ustalić nowy termin spłaty zobowiązania lub zaproponować dłużnikowi rozłożenie zadłużenia na raty, które również będzie należało spłacać w wyznaczonym terminie.

Niespłacanie pożyczki w wyznaczonym terminie może wiązać się z bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci wszczęcia procesu windykacyjnego, który może w konsekwencji doprowadzić aż do zajęcia mienia nierzetelnego pożyczkobiorcy.

Oczywiście w jego trakcie możliwe jest zawarcie ugody, której postanowień należy skrupulatnie przestrzegać, bo w przeciwnym razie dług będzie wzrastał.

Firmy pożyczkowe same sobie utrudniają nie weryfikując baz dłużników

Kiedy pożyczkobiorca nie spłaca swojej chwilówki online, to zostaje wpisany do bazy dłużników i następuje procedura windykacji jak zostało to opisane w powyższych akapitach.

Zastanawiające jest natomiast to co dzieje się później…a mianowicie takiemu zadłużonemu pożyczkobiorcy, który już ma problem z wypłacalnością, oferowana jest chwilówka bez BIK. Efekt tego jest taki, że nierozwiązany problem zatacza koło – zadłużenie pożyczkobiorcy jest jeszcze większe i w dodatku kolejna firma pozabankowa ma teraz kłopot z odzyskaniem swojej należności.