SPOSOBY WERYFIKACJI POŻYCZKOBIORCÓW

… czyli jakimi metodami oceniany jest pożyczkobiorca.

Każdy podmiot udzielający pożyczki – bank, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (tzw. SKOK) czy też różnego rodzaju prywatne firmy pożyczkowe, sprawdza zdolność kredytową swoich klientów.

Zdarzają się bowiem przypadki, w których osoba chcąca pożyczyć pieniądze, nie jest w stanie ich oddać. W interesie każdej spośród wyżej wymienionych firm jest weryfikacja potencjalnych pożyczkobiorców. W jaki sposób dokonują jej firmy pozabankowe?

sposoby weryfikacji pożyczkobiorcy

Dwuetapowy proces weryfikacji

Proces weryfikacji klienta przed podjęciem ostatecznej decyzji o pożyczeniu mu pieniędzy rozpoczyna się po złożeniu wniosku o pożyczkę i podzielony jest najczęściej na dwa etapy.

  • Etap 1:

Tutaj firma stara się przede wszystkim wejść w posiadanie danych dotyczących konta bankowego potencjalnego kredytobiorcy: numer konta i potwierdzenie, że jest ono kontem osobistym, należącym do osoby ubiegającej się o kredyt. W tym celu prosi go o wpłacenie jakiejś drobnej opłaty – w wysokości od 1 grosza do 1 złotówki.

W formularzu potencjalny pożyczkobiorca deklaruje, że nie jest zadłużony, jednak pomimo tego konieczne jest sprawdzenie, czy nazwisko osoby chcącej pożyczyć gotówkę nie figuruje w bazach dłużników. Przeszukiwane bazy to BIG InfoMonitor (Biuro Informacji Gospodarczej), BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz KRD (Krajowy Rejestr Długów).

Przeszukuje się również rejestry prowadzone przez Biura Informacji Gospodarczej. Znalezienie się na liście niewypłacalnych dłużników uniemożliwia pożyczenie pieniędzy w zdecydowanej większości instytucji, które zajmują się tego rodzaju działalnością (wyjątkiem od tej zasady są pożyczki online bez weryfikacji).

Jeśli jednak pierwsza faza weryfikacji zakończy się dla potencjalnego klienta pomyślnie, można płynnie przejść do drugiej.

  • Etap 2:

Często drugi etap polega na odbyciu rozmowy telefonicznej, podczas której pracownik obsługi klienta świadczący usługi dla danej firmy pożyczkowej zadaje pytania, obejmujące zagadnienia takie, jak: aktualna sytuacja finansowa, sytuacja mieszkaniowa, status rodzinny, posiadane zobowiązania finansowe.

Wszystkie te pytania służą do dokonania oceny zdolności pożyczkowej. Sprawdza się w ten sposób, czy osoba chcąca skorzystać z usług danej firmy będzie w stanie spłacić swoje zobowiązanie. Pożyczkodawcy wolą od razu wiedzieć komu pożyczają, niż później tracić czas na odzyskiwanie należności.

Czasami zdarza się, że po wykonaniu wyżej opisanych czynności pracownik prosi o przesłanie dokumentów uwierzytelniających osobę pożyczkobiorcy.

Chodzi tu m.in. o: skan umowy o pracę, wyciąg z konta bankowego, odcinek renty lub emerytury, potwierdzenie wykonywania pracy podpisane przez przełożonego lub księgową (od tej zasady także są wyjątki o czym świadczy chętnie udzielana pożyczka bez zaświadczeń o dochodach) .

Dodatkowe rodzaje weryfikacji stosowane w niektórych sytuacjach

Proces, o którym mowa może zostać poszerzony również o weryfikację telefonu komórkowego (polega ona na zakupieniu odpowiedniej usługi za pośrednictwem strony internetowej, w wyniku czego na podany numer otrzymuje się hasło, które należy wpisać w niewielkie okienko pojawiające się na ekranie komputera) , dowodu osobistego, jak również o wykonywaną przez eksperta weryfikację płynności finansowej.

Zdarza się, że dla zwiększenia limitu pożyczki klient może poddać się dodatkowym procedurom sprawdzającym, które mogą polegać np. na weryfikacji drugiego dokumentu ze zdjęciem – możliwe jest okazanie paszportu, prawa jazdy itd.

Firma w tym samym celu może sprawdzić również rachunki za prąd, gaz czy telefon.

„Terminy ważności” poszczególnych sposobów weryfikacji

W przypadku chęci zaciągnięcia kolejnej pożyczki może okazać się, że wyniki sprawdzania pożyczkobiorcy pod kątem wypłacalności są ciągle ważne, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne poddawanie się pewnym procedurom.

Poniżej widnieje spis poszczególnych sposobów weryfikacji wraz z okresem ich przydatności podczas ubiegania się o pożyczkę.

  • BIK, InfoMonitor, KRD – 6 miesięcy,
  • dowód osobisty – 12 miesięcy,
  • rachunek bankowy – bezterminowo,
  • telefon komórkowy – 3 miesiące,
  • weryfikacja telefoniczna – 12 miesięcy,
  • weryfikacja płynności finansowej – 3 miesiące,
  • weryfikacja ekspercka – trzeba poddawać się jej każdorazowo przed wzięciem pożyczki.