RRSO – CO TO JEST | CO ZNACZY » SPRAWDŹ DEFINICJĘ

… czyli jak wygląda metoda przedstawiania kosztów pożyczki.

RRSO to w pełnym brzmieniu rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Stanowi ona wskaźnik, mający charakteryzować kredyt – to najprostsza, ale również najbardziej ogólna definicja wyjaśnianego tutaj pojęcia.

Wskaźnik, o którym mowa stanowi wyrażony w procentach całkowity, pełny koszt kredytu uwzględniający wszystkie inne koszty (odsetki, prowizje oraz pozostałe opłaty), które konsument zobowiązuje się zapłacić (poza ratami kredytu).

Oto kilka podstawowych faktów dotyczących RRSO, które warto znać i wykorzystywać w przypadku brania pożyczki przez internet lub kredytu.

rrso rzeczywista roczna stopa oprocetowania

Wskaźnik rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania uwzględnia różne wartości

  • oprocentowanie nominalne,
  • prowizje,
  • opłaty dodatkowe,
  • harmonogram spłat,
  • obowiązkowe ubezpieczenia.

RRSO ma z założenia ułatwiać porównywanie ofert kredytowych

Tak jak pożyczkodawcy stosują różne metody weryfikacji klienta, tak klienci mają do dyspozycji zestawienie wskaźników dla poszczególnych propozycji kredytów, co pozwala w prosty i przyjazny sposób wybrać najkorzystniejszą dla kredytobiorcy opcję. Nie jest konieczne porównywanie wielu rubryk zamieszczonych w kilku tabelach, co kiedyś stanowiło dodatkową komplikację.

RRSO pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, dzięki któremu możliwe jest porównanie ofert proponowanych przez banki, SKOK-i, a także wszelkiego rodzaju prywatne firmy pożyczkowe.

Jest więc wyjątkowo uniwersalnym narzędziem, pozwalającym określić, od jakiego rodzaju instytucji i na jakich warunkach najbardziej opłaca się konsumentowi pożyczyć pieniądze. Znajduje więc wyjątkowo szerokie zastosowanie, co stanowi bez wątpienia ogromną zaletę.

Wskaźnik RRSO w dużym stopniu upraszcza pożyczkobiorcy życie

…ponieważ nie musi się on już dłużej zastanawiać, co ma największy wpływ na rzeczywisty koszt kredytu: wysokość oprocentowania, opłat, prowizji, czy może jednak harmonogram spłaty kredytu.

Koszt wyrażony zostaje za pomocą tylko i wyłącznie jednej wartości liczbowej, nie zaś kilku, które następnie trzeba dodatkowo porównywać.

Zasada jest w tym przypadku dziecinnie prosta: im wyższy jest wskaźnik, tym oferta droższa.

Banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe oraz sklepy prowadzące sprzedaż w systemie ratalnym informują klientów o wartości wskaźnika RRSO niemal dla każdego kredytu, ponieważ nakazują im to przepisy o kredycie konsumenckim.

Dzięki temu, że wyżej wymienione instytucje są zobowiązane do wyliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, klient nie musi samodzielnie określać, co jest dla niego bardziej opłacalne. Wystarczy, że porówna ze sobą kilka liczb. Jest to wyjątkowo korzystna sytuacja dla osoby, która decyduje się na pożyczenie pieniędzy.

RRSO pozostaje w ścisłym związku z kredytem konsumenckim

…którym to mianem określa się kredyt lub pożyczkę, co do której zasady udzielania określa ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 18 lipca 2001 r. (DzU 100/2001, poz. 1081 z późniejszymi zmianami).

W przypadku tego rodzaju kredytu wprowadzone zostały pewne ograniczenia, polegające np. na tym, że okres kredytowania nie może być krótszy niż trzy miesiące, a kwota kredytu nie może być niższa niż 500 złotych i nie większa niż 80 tys. złotych (lub równowartości powyższych kwot przedstawianych w innej walucie).

RRSO jest wyliczana osobno dla każdego kredytu – w zależności od jego wartości, daty udzielenia i czasu spłaty, a także kosztów kredytu ponoszonych przez kredytobiorcę. Wbrew powszechnie panującej opinii, RRSO nie stanowi sumy oprocentowania nominalnego i prowizji bankowej.

W przypadku kredytu ze stosunkowo wysoką prowizją wydłużenie okresu kredytowania wpływa na obniżenie RRSO

W myśl ustawy o kredycie konsumenckim na banki nałożony został obowiązek podawania informacji o RRSO w ofertach i reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego, ale (co ważne!) jedynie w przypadku umieszczania w nich informacji o jego koszcie. Jeśli chodzi o umowy o kredyt konsumencki, oprócz RRSO, banki muszą podawać również informację o całkowitym koszcie kredytu.