WCZEŚNIEJSZA SPŁATA POŻYCZKI / KREDYTU – Na ile jest opłacalna?

Plusy i minusy uregulowania zobowiązania przed czasem

Pożyczyliśmy pieniądze z banku lub instytucji pozabankowej i został wyznaczony konkretny termin spłaty, rozłożony na comiesięczne raty.

Jednak co gdy Twoja sytuacja finansowa uległa z czasem poprawie pozwalającej na spłatę zadłużenia przed ustalonym w umowie terminem?

Czy można w takiej sytuacji skrócić okres trwania zobowiązania poprzez wcześniejszą spłatę zadłużenia oraz co w praktyce to oznacza?

kobieta właśnie dokonała wcześniejszej spłaty pożyczki

Warunki prawne wcześniejszej spłaty

Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim daje kredytobiorcy, obok możliwości odstąpienia od umowy, także opcję przedterminowej spłaty każdej zaciągniętej pożyczki. Nie ma tutaj właściwie żadnych warunków, które znosiłyby to prawo.

Konsument nie ma nawet obowiązku informować z góry kredytodawcę o chęci spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie (oczywiście mimo wszystko warto wykonać ten krok i poinformować).

Zapis prawny zawarty w powyższej ustawie jest obowiązujący dla każdej instytucji udzielającej pieniężnego zobowiązania, bez znaczenia czy informacja o możliwości wcześniejszej spłaty znajdzie się w szczegółach podpisanej umowy pożyczkowej czy też nie.

Natomiast warto mieć na uwadze, że bank i instytucje pozabankowe mogą zawrzeć w umowie zapis o prowizji pobieranej za spłatę zadłużenia przed końcem trwania umówionego okresu spłaty.

Co zyskujemy oddając pieniądze przed czasem?

Zwykle konsument decyduje się na spłatę pożyczki nieco wcześniej, ponieważ jego sytuacja finansowa poprawiła się i pozwala mu na dokonanie takiego kroku. Pozbycie się zobowiązań to kusząca opcja, pozwalająca na wygospodarowanie pożyczkowych oszczędności. Warto z tego tytułu podjąć dodatkowy trud, wypełniając nadliczbowe formalności.

Zastępując spłacanie kolejnych, comiesięcznych rat kredytu dokonaniem jednej, większej płatności, przynosi też wyraźne korzyści finansowe w postaci obniżenia wydatków. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób można zredukować koszty kredytu, proporcjonalnie do spłaconej przed terminem kwoty.

Te koszty, powiększające sumę pożyczanych pierwotnie pieniędzy, powinny zostać zwrócone w ciągu 14 dni od przedterminowej spłaty przez bank. I nie ma tu znaczenia, czy koszty dotyczą samych odsetek za przyszłe raty, które nie nastąpią, czy były to koszty poniesione wstępnie, przed otrzymaniem kredytu, a odpowiadające proporcjonalnie sumie, która będzie spłacona przed końcem umowy.

Innymi słowy, to co zostało nadpłacone musi zostać zwrócone do naszej kieszeni.

Czy spłata przed czasem może oznaczać dodatkowy koszt?

Koszt, jaki może ponieść kredytobiorca, to wspomniana wyżej prowizja. To czy taka prowizja będzie w ogóle należna oraz o jej wysokości decyduje bank czy firma pożyczkowa.

Jak nietrudno zgadnąć – rezygnacja z regularnego spłacania kredytu do końca jest niekorzystna z punktu widzenia banków. Wolałyby one zatrzymać przy sobie klienta i wycisnąć wszystkie zaplanowane odsetki.

Czy może zatem bank lub inna instytucja finansowa narzucić prowizje za przedterminową spłatę na takim poziomie, by konsument nawet nie myślał o skorzystaniu z tej drogi?

Warunki naliczania prowizji

Prawo na szczęście chroni konsumenta i choć prowizja za przedterminową spłatę zadłużenia jest często ujęta w umowach pożyczkowych i potrącana od pożyczkobiorców, jej wielkość nie może być dowolnie ustalana.

Dla celów zdroworozsądkowych ustalone zostało, że prowizja nie może być wyższa niż rzeczywista wysokość odsetek rat pozostałych do spłacenia kredytobiorcy.

Ustawa określa poza tym, że wysokość prowizji nie może być wyższa niż 1 % spłacanej części kredytu lub 0,5 % spłacanej części kredytu. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji gdy czas pomiędzy datą spłaty pożyczki, a terminem umownym jej zakończenia przekracza jeden rok. W drugim przypadku – gdy czas ten jest krótszy niż jeden rok.

Przedterminowa spłata w przypadku kredytu hipotecznego

Zanim przelejemy pieniądze za pozostałe raty na rachunek banku, warto porozmawiać z konsultantem i rozstrzygnąć wszystkie niejasności. Nie zawsze wcześniejsza spłata pożyczki będzie dla konsumenta tak atrakcyjna, jak się to pierwotnie wydaje.

W szczególności należy wielowątkowo rozważyć przedterminową spłatę kredytu hipotecznego, gdyż takie rozwiązanie nie zawsze jest opłacalne. Kredyty hipoteczne zaciągane są z definicji na bardzo duże sumy i na bardzo długi czas. Może to generować powstanie sporego zobowiązania w postaci prowizji bankowej.

Warto tu zaczerpnąć wiedzy na temat tego co wchodzi w skład raty kredytowej. Rata to innymi słowy kapitał, który jest do spłacenia, plus odsetki od tego pożyczonego kapitału. W pierwszym okresie spłacania kredytu hipotecznego, trwającym co najmniej kilka lat, główną składową rat są odsetki i inne koszty kredytu.

W ostatnich latach spłaty, w każdej spłacanej racie jest coraz mniejszy udział odsetek, zaś coraz większy procent samego kapitału. Przy anulacji spłaconych przed czasem odsetek – kwota do zapłaty przed terminem nie ulegnie zbyt dużemu obniżeniu. Poza tym pamiętajmy, że kredyt hipoteczny należy do najniżej oprocentowanych kredytów na rynku, więc skrócenie czasu na jego zwrot nie jest jakimś szczególnym zyskiem.

Przedwczesna spłata kredytu hipotecznego ma na pewno sens w sytuacji, gdy konsument zamierza zaciągnąć kolejną pożyczkę na inne cele, a szczególnie, kiedy będzie to pożyczka niemała.

Uwalniając się od obecnej pożyczki hipotecznej, konsument czyści swoją historię pożyczkową i zyskuje zdolność kredytową, która będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu przez bank wniosku o kolejny kredyt (sprawdź ile trzeba mieć punktów w BIK aby otrzymać kredyt).

Zdecydowanie korzystnym ruchem będzie wcześniejsza spłata przed terminem krótkiej, a przeważnie drogiej chwilówki online.

Jeżeli tylko jesteśmy w stanie pozwolić sobie na ten krok, warto pozbyć się zadłużeń wobec banków i instytucji pozabankowych, w których zaciągnęliśmy pożyczki na nagłe potrzeby.

Konsolidacja jako forma eliminacji zadłużenia

Gdy nasza płynność finansowa wciąż nie pozwala na zaspokojenie chwilowych potrzeb, a mamy już kilka drobniejszych pożyczek do spłacenia, można rozważyć zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego.

Służy on odciążeniu domowego budżetu i uregulowania sytuacji finansowej. Zamiast kilku rat, konsument, na nowych, korzystniejszych warunkach może spłacać jedną, ogólną. Równocześnie wcześniejsze zobowiązania wobec banków czy instytucji pozabankowych zostają zniesione na rzecz nowego pożyczkodawcy.

Konsolidacja kredytów to jedna z form przedwczesnego spłacenia kredytu, przy czym nie dokonuje się tego poprzez środki konsumenta, ale środkami innego banku czy instytucji.

Uzyskiwane, nowe warunki są zwykle korzystniejsze i pozwalają obniżyć ostateczną ratę oraz w miarę konieczności wydłużyć czas spłaty długu, zyskawszy dodatkowy zastrzyk gotówki do dyspozycji.

Podsumowanie

W każdej sytuacji kwestia zaciągnięcia kredytu powinna być przez konsumenta dokładnie przeanalizowana. Decydując się na wydatek, którego nie możemy pokryć posiadaną gotówką, musimy mieć pewność, że jesteśmy zdolni spłacić go w ratach.

Wcześniejsza spłata umożliwia szybsze uwolnienie się od zobowiązań względem banku i większy spokój ducha. Warto zapoznać się dokładnie z podpisywaną umową i obciążeniami przewidzianymi za wcześniejszą spłatę kredytu.

Starajmy się zatem racjonalnie gospodarować naszym budżetem, być przewidywalni i wybierać najbardziej ekonomiczne dla swojego portfela rozwiązania.