KOSZTY POŻYCZKI: co to jest prowizja, odsetki, opłata przygotowawcza

… czyli co składa się na całkowity koszt pożyczki.

Aby móc rozmawiać o kosztach pożyczki należy najpierw orientować się w podstawowej terminologii określającej poszczególne elementy, które składają się na całokształt kosztów.

Zapisy umowne dotyczące zakresów konkretnych wysokości tych opłat są kwestią indywidualną uzależnioną od oferty pożyczkodawcy. To od niego zależy jakie koszty doliczy do udzielonej pożyczki i w jakiej wysokości, oczywiście w granicach obowiązującego prawa.

W tym artykule zostaną omówione 3 główne sposoby naliczania kosztów wchodzących w skład RRSO oraz bezpośrednio związanych z zaciągnięciem pożyczki w pozabankowej firmie pożyczkowej.

Dowiesz się:

  • Co to jest prowizja
  • Czym są odsetki
  • Jak działa opłata przygotowawcza

koszt pożyczki - odsetki, prowizja, opłata przygotowawcza

Co składa się na całkowity koszt pożyczki?

Jak zostało zaznaczone na wstępie, koszt pożyczki to szerokie określenie. Na jego całość składają się zazwyczaj odsetki, prowizja za udzielenie, opłata przygotowawcza oraz czasami dodatkowe opłaty jak koszty administracyjne, opłata rejestracyjna, za udzielenie pożyczki na czek GIRO, za obsługę domową, za przedłużenie terminu spłaty.

Przecięty pożyczkobiorca, akceptując umowę pożyczki rzadko kiedy naprawdę skrupulatnie zapoznaje się z jej treścią i załącznikami przez co często nie rozumie skąd biorą się poszczególne opłaty. Nieczytanie bądź nierozumienie umów to duży błąd, który może powodować późniejsze nieporozumienia w zakresie należnych opłat i niepotrzebnie generować nieprzewidziane koszty.

Kapitał do spłaty

Kapitał pożyczki jest kwotą, którą się pożyczyło – otrzymało. Nie jest on wprawdzie kosztem samym w sobie, jednak dobrze jest poświęcić mu chwilę uwagi analizując strukturę spłat pożyczki, w kontekście jej kosztów.

W przypadku pożyczek długoterminowych można w prosty sposób zweryfikować wysokość spłacanego kapitału w comiesięcznej racie pożyczki. To właśnie spłata kapitału powoduje zmniejszenie się wysokości pozostałego zobowiązania do zwrotu.

Przed podpisaniem umowy, warto sprawdzić wysokość części kapitałowej comiesięcznej raty.

Pozwoli to na dokładne przemyślenie i oszacowanie czy dana oferta jest na pewno korzystną.

Może się zdarzyć, że część kapitałowa jest niższa od części odsetkowej. Oznacza to, że po jakimś czasie, mimo regularnych spłat w ustalonej wysokości – kwota pozostająca do uregulowania nadal jest wysoka, a wszystko przez to, że spłacane były głównie odsetki, a nie kapitał.

Odsetki umowne

Drugą składową części raty pożyczki są odsetki, ustanowione poprzez zapisy umowy. Kapitał połączony z odsetkami jest sumą całkowitej raty. Wysokość odsetek jest uzależniona zazwyczaj od oferty firmy pożyczkowej, wielkości pożyczonej kwoty i modelu spłaty.

Oczywiście należy pamiętać, że odsetki umowne nie mogą przekraczać wartości maksymalnej, która to stanowi czterokrotność stopy lombardowej ustanawianej przez NBP (obecnie 10%).

Większość istniejących na rynku instytucji finansowych, proponuje klientom raty równe – czyli takie, których wysokość jest stała przez cały okres trwania pożyczki. Im wyższe oprocentowanie pożyczki, tym większa będzie część odsetkowa raty.

Odsetkami, można nazwać prozaicznie „zarobek firmy pożyczkowej”. Przy weryfikowaniu i porównywaniu ofert, warto zrobić zestawienie kilku propozycji i sprawdzić jaką wysokość odsetek trzeba będzie spłacić.

To co ważne, to fakt, że odsetkowa część raty w żaden sposób nie zmniejsza wysokości kapitału pozostałego do spłaty.

Bardzo często oferta pozabankowych firm pożyczkowych jest znacznie wyżej oprocentowana niż kredyt bankowy. Taka specyfika produktu wynika z większego ryzyka finansowego, które firma bierze na siebie.

W większości, jej klientami są osoby, które posiadają lub posiadały w przeszłości trudności ze spłatą poprzednich zobowiązań – ryzyko ponownego wystąpienia tego typu problemów jest więc wyższe. Wyższe ryzyko = wyższe koszty.

Opłata przygotowawcza

Opłata przygotowawcza to inaczej zwrot kosztów wszystkich czynności i przeprowadzenia procedur niezbędnych do wypłaty środków. Mogą to być – weryfikacja pożyczkobiorcy w bazach dłużników (BIK-u, BIG-u, KRD), opłata za przygotowanie umowy i cały proces analizy wniosku.

W zależności od modelu spłaty – opłata przygotowawcza może być wymagalna od razu po udzieleniu pożyczki, co jest równoznaczne z pierwszą wyższą ratą, lub po zakończeniu spłaty – doliczenie jej wysokości do raty zamykającej pożyczkę.

Opłata ta może być także rozliczona w comiesięcznych ratach – pozostaje doliczona do salda kredytu i rozłożona równomiernie na comiesięczne raty. To co istotne to fakt, że opłata przygotowawcza jest bezzwrotna.

To czy opłata przygotowawcza zostanie doliczona do salda pożyczki, w całości uzależnione jest od tego, czy pożyczkodawca przewiduje obciążenie nią swojego klienta.

Opłata przygotowawcza zazwyczaj nie jest nadmiernie wysoka, może to być 100 – 500 złotych w zależności od wysokości pożyczanej kwoty.

Z uwagi na dużą konkurencję i sporą popularność jaką cieszą się pożyczki pozabankowe, część firm odstępuje od obciążania swoich klientów tego rodzaju kosztami i biorą je na siebie.

Prowizja od pożyczki

Prowizją jest jednorazowa opłata za udzielenie zobowiązania. Często, część prowizji otrzymuje osoba/doradca, która przyjęła wniosek o pożyczkę od klienta, a drugą część firma pożyczkowa. Prowizja to także jedna z form dochodu firmy pożyczkowej.

Jej wysokość jest zazwyczaj uzależniona od wysokości wnioskowanej kwoty, ale charakteryzuje się również swoją elastycznością. Niektóre firmy oferują indywidualne warunki pożyczki i są w stanie zmniejszyć wysokość prowizji.

W przypadku rezygnacji z pożyczki i odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od jej zawarcia – prowizja zostanie zwrócona, co w przypadku wcześniej opisanej opłaty przygotowawczej nie jest honorowane.

Z uwagi na szeroki zakres i różnorodność ofert pozabankowych, wiele z nich odstępuje od prowizji za udzielenie pożyczki, a nawet całkowicie rezygnuje z naliczania kosztów. I w tym przypadku, warto porównać kilka konkurencyjnych ofert i wybrać najkorzystniejszą – czyli najtańszą.

Kliknij aby dowiedzieć się jak ograniczyć koszty pożyczając pozabankowo

Wymaganie od potencjalnego pożyczkobiorcy płacenia prowizji, czy tez opłaty przygotowawczej jeszcze przed udzieleniem finansowego wsparcia może być poważnym sygnałem alarmującym.

Taka praktyka jest zazwyczaj stosowana przez nieuczciwych i nierzetelnych pożyczkobiorców. Zaufane i bezpieczne instytucje finansowe nie wymagają od swoich klientów żadnego wkładu finansowego przed przekazaniem pieniędzy.

Konkluzja

Na całokształt kosztów pożyczki pozabankowej składa się kilka czynników. Aby dokładnie poznać wielkość poszczególnych składowych raty i kosztów pożyczki należy bezwzględnie zapoznać się z zapisami umowy. Niestety, mimo dużego nacisku na kształcenie w tym kierunku klientów sektora finansowego – do dziś część z nich nie zwraca uwagi na zapisy umowy pożyczkowej, co jest jednoznaczne z akceptacją warunków, nawet jeżeli są niekorzystne.

Czytaj: Petycja ograniczająca dostępność pożyczek dla nadmiernie zadłużonych

Taka lekkomyślność potrafi w dalszej perspektywie powodować trudności ze spłatą zobowiązania, czego konsekwencją może okazać się pętla zadłużenia . Co więcej, w dalszej perspektywie może to oznaczać przyjęcie roli ofiary windykacji długów.

Tym samym warto wybrać najkorzystniejszą z dostępnych ofert, porównując parametry każdej z nich. Czasem dokonanie właściwego wyboru jest równoznaczne z oszczędnościami rzędu kilkudziesięciu/kilkuset złotych.