Regulacje dotyczące rynku pożyczek gotówkowych przewidują możliwość odstąpienia od umowy pożyczki zawartej z pożyczkodawcą na zasadach analogicznych jak to ma miejsce w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży każdego innego towaru.

Pożyczkobiorca ma możliwość dokonania tej czynności w terminie 14 dni od podpisania umowy pożyczki chwilówki. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany podawać przyczyny swojej decyzji, a pożyczkodawca nie może domagać się jej podania.

odstąpienie od umowy pożyczki pozabankowej

Jak odstąpić?

  • Odstąpienie od umowy pożyczkowej powinno bezwzględnie nastąpić w formie pisemnej. Tu z pomocą klientom firm pożyczkowych przyszedł również sam ustawodawca. Nałożył on na te firmy obowiązek dołączenia do dokumentów także i wzoru oświadczenia o odstąpieniu. Pożyczkobiorca może je sporządzić również samodzielnie i dostarczyć osobiście do siedziby firmy lub wysłać pocztą, pamiętając, że znaczenie ma tutaj data wpłynięcia, a nie nadania pisma.

Problem z odstąpieniem od umowy

  • Niezbywalne prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku tzw. umowy ramowej. Umowa ramowa dotyczy kilku pożyczek, ale jest zawierana tylko raz. Oznacza to, że w ramach jednej umowy jest nam udzielane kilka pożyczek. Problem z rozwiązaniem umowy pojawia się wtedy gdy chcemy odstąpić od kolejnej już pożyczki udzielonej w ramach tej samej umowy. Wtedy bowiem nie zostaje spełniona przesłanka zachowania 14 dniowego terminu. Umowa ramowa została podpisana bowiem dużo wcześniej.

Opinie na temat wprowadzenia jakichkolwiek zmian w przepisach są jednak podzielone. Duża część specjalistów prawa finansowego upiera się nadal przy stanowisku, że należy jedynie bardziej konsekwentnie egzekwować obecnie obowiązujące przepisy prawa.

Prawo do odstąpienia nie jest uzależnione od spłaty kapitału

  • Niedoszły pożyczkobiorca nie jest zobowiązany przy odstąpieniu od umowy do spłaty jakiegokolwiek kapitału poza zwrotem otrzymanej wcześniej kwoty pożyczki – w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy. Jego zobowiązaniem do uregulowania mogą być również odsetki, ale naliczone tylko za te dni kiedy umowa jeszcze obowiązywała.