Regulacje dotyczące rynku pożyczek gotówkowych przewidują możliwość odstąpienia od umowy pożyczki zawartej z pożyczkodawcą na zasadach analogicznych jak to ma miejsce w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, np. gdy jej przedmiotem jest pożyczka lombardowa lub gdy nabywamy nowy telewizor.

Pożyczkobiorca ma możliwość dokonania tej czynności w terminie 14 dni od podpisania umowy pożyczki chwilówki. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany podawać przyczyny swojej decyzji, a pożyczkodawca nie może domagać się jej podania.

odstąpienie od umowy pożyczki pozabankowej

Jak odstąpić?

  • Odstąpienie od umowy pożyczkowej powinno bezwzględnie nastąpić w formie pisemnej. Tu z pomocą klientom firm pożyczkowych przyszedł również sam ustawodawca. Nałożył on na te firmy obowiązek dołączenia do dokumentów także i wzoru oświadczenia o odstąpieniu. Pożyczkobiorca może je sporządzić również samodzielnie i dostarczyć osobiście do siedziby firmy lub wysłać pocztą, pamiętając, że znaczenie ma tutaj data wpłynięcia, a nie nadania pisma.

Problem z odstąpieniem od umowy

  • Niezbywalne prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku tzw. umowy ramowej. Umowa ramowa dotyczy kilku pożyczek, ale jest zawierana tylko raz. Oznacza to, że w ramach jednej umowy jest nam udzielane kilka pożyczek. Problem z rozwiązaniem umowy pojawia się wtedy gdy chcemy odstąpić od kolejnej już pożyczki udzielonej w ramach tej samej umowy. Wtedy bowiem nie zostaje spełniona przesłanka zachowania 14 dniowego terminu. Umowa ramowa została podpisana bowiem dużo wcześniej.

Opinie na temat wprowadzenia jakichkolwiek zmian w przepisach są jednak podzielone. Duża część specjalistów prawa finansowego upiera się nadal przy stanowisku, że należy jedynie bardziej konsekwentnie egzekwować obecnie obowiązujące przepisy prawa, aby dodatkowo nie komplikować prowadzenia i zakładania pozabankowej firmy pożyczkowej.

Prawo do odstąpienia nie jest uzależnione od spłaty kapitału

  • Niedoszły pożyczkobiorca nie jest zobowiązany przy odstąpieniu od umowy do spłaty jakiegokolwiek kapitału poza zwrotem otrzymanej wcześniej kwoty pożyczki – w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy. Jego zobowiązaniem do uregulowania mogą być również odsetki, ale naliczone tylko za te dni kiedy umowa jeszcze obowiązywała.