Firmy pożyczkowe w Polsce w związku z dynamicznym rozwojem sektora mikro pożyczek zmuszone są do mocnego zdywersyfikowania swojej oferty, aby prowadzoną działalnością objąć odpowiednio szeroką grupę docelową.

Taka dywersyfikacja nie może jednak sprowadzać się jedynie do warunków konkretnej oferty pożyczkowej, ale musi się opierać na zbudowaniu określonego i całościowego modelu obsługi klienta.

model biznesowy w branży pozabankowej

Istnieją 3 podstawowe modele i ich hybrydy, czyli modele łączone i tworzone w oparciu o indywidualne potrzeby poszczególnych podmiotów udzielających pożyczek.

3 główne modele w biznesie pożyczkowym

Pierwszym modelem jest tzw. obsługa domowa.

W tej formule obsługi klienta może on inicjować kontakt z firmą pożyczkową kilkoma kanałami – od formularza on-line po SMS i infolinię. Po tym pierwszym kontakcie na odległość, następuje spotkanie w domu z agentem. A ten może od razu po przejrzeniu dokumentów i sporządzeniu umowy przekazać klientowi pieniądze lub przekazać wniosek do centrali, która ewentualnie po pozytywnym rozpatrzeniu przeleje pieniądze na konto klienta.

Drugą stosowaną przez firmy pożyczkowe formułą jest obsługa w oddziale bądź punkcie kredytowym.

Kontakt inicjowany jest tak jak w przypadku wcześniej omawianego modelu z tą różnicą, że klient tym razem zobowiązany jest dostarczyć całą niezbędną dokumentację do oddziału. Tam też występuje z wnioskiem o przyznanie pożyczki, która w zależności od wysokości kwoty może być przyznana od razu lub z odroczonym terminem.

Trzecim modelem wybieranym przez firmy pożyczkowe jest obsługa on-line.

W tym modelu wszystkie czynności dokonywane są za pośrednictwem strony internetowej. Wypełniany jest formularz on-line, a następnie wymaga się przelania przez potencjalnego klienta małej sumy pieniędzy celem weryfikacji konta bankowego, a tym samym tożsamości potencjalnego klienta i jej prawdziwości. W przypadku gdy ta weryfikacja przebiegnie pomyślnie, nawet tego samego dnia na konto klienta może trafić kwota, o którą wnioskował.

Ale ostateczna wysokość pożyczki będzie oczywiście zależała od arbitralnej decyzji firmy pożyczkowej. Wszystkie podmioty udzielające szybkich pożyczek pozabankowych na rynku rozpoczęły już kontrolę wypłacalności swoich przyszłych klientów w bazach zewnętrznych jakimi dysponuje cały sektor finansowy. Ma to oczywiście zabezpieczyć je przed nadmiernym ryzykiem kredytowym i zapewnić możliwie największą spłacalność zobowiązań przez klientów.

Finansowanie działalności

Modele biznesowe firm pożyczkowych funkcjonujących obecnie na polskim rynku są do siebie bardzo zbliżone. Przedsiębiorcy najczęściej decydują się bowiem na sprawdzone już pod względem rynkowym formy prawne, takie jak spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Takie postępowanie podyktowane zostało w dużej mierze faktem, że firmie działającej w takiej właśnie formule dużo łatwiej jest pozyskiwać fundusze na swą działalność, oraz stosownie bilansować budżet.

To oczywiście niezwykle ważny czynnik dla każdego podmiotu gospodarczego, jednak dla firm pożyczkowych jest on wyjątkowo istotny. Nie mogą one pozyskiwać pieniędzy na działalność z depozytów klientów. Wynika z tego bezpośrednio, że muszą sobie zagwarantować inne stabilne źródła finansowania swej działalności.

W przypadku przyjęcia formuły spółki akcyjnej firma swobodnie pozyskuje środki z emisji własnych akcji. Większe podmioty emitują również obligacje korporacyjne. Natomiast jako spółki z.o.o posiłkują się tak jak każdy inny podmiot kredytami bankowymi. W przypadku kiedy stanowią część większej grupy kapitałowej są w stanie także posiłkować się finansowaniem wewnątrz tej grupy.

Podsumowując firmy pożyczkowe opierają swoje finansowanie w większości na kapitale własnym. Na ich portfel składają się również: koszty umowne wynikające z udzielania pożyczek, ich oprocentowanie, ubezpieczenie i wszelkie prowizje, także te wynikające z opóźnień w spłacie zobowiązania.

Podkreślić należy, że firmy pożyczkowe, będące częścią grupy kapitałowej, są w stanie lepiej bilansować swój budżet i ponoszą mniejsze ryzyko. A to dlatego, że w przypadku przekroczenia pewnego poziomu „złych” niespłacalnych kredytów, mogą je odsprzedać swojej „spółce matce”.

Ryzyko biznesu pożyczkowego

Jeżeli podejmiemy się analizy ryzyka ponoszonego przez firmy pożyczkowe, to wyraźnie największe ponoszone jest przez firmy opierające swą działalność na obsłudze on-line, a więc o model typu 3. Nie są one w stanie dokonać tak dokładnej analizy sytuacji finansowej klienta, jak to ma miejsce w pozostałych modelach. Chociaż także i one są oczywiście obarczone ryzykiem finansowym.

Funkcjonujące w ramach modelu obsługi on-line firmy pożyczkowe, umiejętnie niwelują powstałe ryzyko poprzez zwiększenie wolumenu udzielanych pożyczek przy jednoczesnym obniżeniu ich kwoty. Ważnym elementem ponoszonego ryzyka jest również poziom wiedzy o tym jak działają regulacje prawne odnoszące się do pożyczkodawców.

Kwota pożyczki

Największe kwoty pożyczek oferują firmy pożyczkowe funkcjonujące w ramach modelu „obsługi domowej”, oraz z obsługą w oddziale bądź punkcie kredytowym. Wiele z tych firm postanowiło rozszerzyć swoją ofertę również o pożyczki dla podmiotów gospodarczych, co pozwala im maksymalizować zyski i minimalizować ryzyko.

  • Dla firm, które wdrożyły u siebie „obsługę domową” kwota pożyczki zamyka się w zakresie od 200 złotych do 10 000 złotych. Przy czym te największe kwoty przeznaczone są właśnie dla osób prawnych, lub stałych klientów indywidualnych.
  • Firmy z obsługą w oddziale bądź punkcie kredytowym mają najbardziej zdywersyfikowane kwoty pożyczek. Zamykają się one w zakresie od 50 złotych do 25 000, a czasem i więcej. Taka sytuacja jest uwarunkowana tym, że profil ich klientów jest najbardziej zróżnicowany. Są to zarówno ludzie ubiegający się o mikro pożyczki z niską zdolnością kredytową, jak i duże podmioty gospodarcze, które z różnych względów nie mogą, albo nie chcą, ubiegać się o kredytowanie w banku, ale potrzebują jednak pieniędzy, które otrzymają na klarownych zasadach.
  • Firmy pożyczkowe opierające swe funkcjonowanie na obsłudze on-line ograniczają, jak już wspominaliśmy, wysokość kwot udzielanych przez siebie pożyczek. Postępują tak w celu zminimalizowania ryzyka kredytowego. Ich zakres wartości pożyczki mieści się między 100, a 3000 złotych. Przy czym ta najwyższa kwota zarezerwowana jest jedynie dla stałych klientów. W ostatnim czasie ten trend zaczyna się jednak dosyć dynamicznie zmieniać, a firmy działające online pożyczają coraz wyższe kwoty.

Okres, na który udzielane są pożyczki

W sektorze “chwilówek” finansowanie najczęściej udzielane jest na okres od 2 tygodni do 30 dni. Jednak nie jest to regułą. Firmy z obsługą domową pożyczają pieniądze na dłuższy czas. Ale spłatę opierają o cotygodniowy termin wymagalności raty. Po stronie klienta ułatwia to spłatę zobowiązania firmie, powiększa bezpośrednio zyski z udzielanych pożyczek.

Sektor pożyczek na wyższe kwoty (ponad 5000 zł) daje także możliwość spłaty w znacznie dłuższym czasie niż oferują to mikro pożyczki. Tym samym długoterminowe zobowiązanie może zostać rozłożone nawet na kilkanaście miesięcy.