Założenie firmy pożyczkowej wiąże się z pewnym wysiłkiem, jednak procedura nie jest bardzo skomplikowana. Osoba zmobilizowana jest w stanie skutecznie się z nią uporać w miarę szybko przy odrobinie wysiłku sprawnie zrozumieć ten model biznesowy oparty na pożyczaniu pieniędzy innym.

Tym niemniej warto wcześniej zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat całego procesu, ponieważ gdy w grę wchodzą duże pieniądze, wzmożona ostrożność jest wskazana.

jak założyć firmę pożyczkową?

Kosztorys

Specjaliści twierdzą, że założenie firmy udzielającej pożyczek wymaga inwestycji w wysokości ok. 500 tys. złotych. Jest to optymalna kwota, jednak narzucone przez ustawę minimum to kapitał rzędu 200 tys. złotych. Należy wówczas pamiętać, że pieniądze te wystarczają na pokrycie jedynie części kosztów, tj. rekrutacji pracowników czy też zlecenia analiz warunków prowadzenia firmy zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Statystyki pokazują, że najczęściej firmy startują z kwotami mieszczącymi się właśnie w przedziale 200-500 tys., jednak łatwiej funkcjonuje się tym, które mają więcej pieniędzy na początek, ponieważ inwestycja szybciej się zwraca.

Poza tym już na początku działalności ważne jest zainwestowanie w infrastrukturę informatyczną, tj. choćby stworzenie aplikacji do strony internetowej, przetwarzanie informacji handlowej oraz oprogramowanie umożliwiające wspieranie procesów pozyskiwania i utrzymania klienta. Chodzi przede wszystkim o oprogramowanie back office, które służy do obsługi baz danych na temat pożyczkobiorców oraz decyzji o udzieleniu pożyczki.

Tworząc kosztorys warto wziąć pod uwagę konieczność zakupienia narzędzi służących do oceny zdolności kredytowej, przetwarzania danych osobowych, a także do ich zestawiania i wymiany z rejestrami dłużników, jak również do zarządzania i rejestracji połączeń telefonicznych.

Obecnie funkcjonujące największe przedsiębiorstwa tego typu rozpoczynały działalność dysponując sumą rzędu 800 tys. złotych. Pieniądze potrzebne są na samo założenie firmy, zatrudnienie pracowników, a przede wszystkim na pożyczki, ponieważ w przypadku działalności pozabankowej udziela się ich z funduszy należących do właściciela, nie zaś do klientów, jak w przypadku banku.

Co ważne, właściciel nowej firmy powinien pamiętać o tym, że potrzebne są zasoby finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów prowadzenia działalności (chodzi np. o bieżące wydatki i promocję), zanim przedsiębiorstwo zacznie przynosić jakiekolwiek zyski.

Zanim podejmie się decyzję o założeniu działalności pozabankowej należy dokładnie policzyć wszystkie niezbędne wydatki i zestawić je z prognozami finansowymi, aby w ten sposób oszacować opłacalność tego typu inwestycji.

Oprogramowanie

Istnieją dwa sposoby działania firmy udzielającej pożyczek.

  • Pierwszy, bardziej tradycyjny, polega na wynajmu lokalu i opłaceniu pracownika, który będzie przyjmował potencjalnych pożyczkobiorców i w siedzibie firmy dopełniał wszelkich niezbędnych procedur.

Do niedawna właśnie w taki sposób funkcjonowały placówki pozabankowe. Podobny system pracy w przypadku tego typu działalności jest jednak dość nieefektywny, ponieważ obsłużenie jednego klienta zajmuje zbyt dużą ilość czasu, który można by spożytkować znacznie efektywniej i z korzyścią dla kieszeni właściciela firmy. Dodatkowo cała pula osób zainteresowanych ogranicza się do bardzo konkretnego, niewielkiego obszaru geograficznego, w związku z czym liczba potencjalnych klientów również jest ograniczona.

  • Z kolei drugi sposób zakłada udzielanie pożyczek za pośrednictwem internetu.

Taka metoda pozwala na ograniczanie kosztów związanych choćby z zatrudnianiem dużej liczby pracowników, a jednocześnie znacznie przyspiesza cały proces – od złożenia wniosku aż do przesłania pieniędzy na konto klienta. Aby skutecznie prowadzić działalność pożyczkową online należy zainwestować pieniądze w odpowiednie oprogramowanie do obsługi pożyczek.

Warto ponieść ten koszt na samym początku, ponieważ pozwala to na oszczędzenie znacznych kwot przeznaczanych regularnie na wynajem lokalu i pensje dla pracowników. Dzięki wspomnianemu oprogramowaniu możliwe jest samodzielne stworzenie serwisu składania i oceny wniosków wypełnianych przez potencjalnych pożyczkobiorców. Nie trzeba być wybitnym informatykiem, by móc poradzić sobie z tego typu systemami. Na dobrą sprawę wystarczy podstawowa znajomość obsługi komputera no i oczywiście poznanie praktyk konsumenckich i można ruszać z działalnością pożyczkową.

Regulacje prawne

Dokładne zapoznanie się z tym jakie regulacje prawne mają szczególne znaczenie w biznesie pożyczkowym jest wyjątkowo istotne. Kwestia zakładania przedsiębiorstw udzielających pożyczek nie została uregulowana odrębną ustawą. Pożyczka gotówkowa jest zaklasyfikowana jako produkt finansowy i polega na zawarciu umowy cywilnoprawnej pomiędzy dwiema stronami, tj. pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Należy pamiętać, że pożyczkobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy pożyczkowej w określonym czasie.

Na podstawie niniejszej umowy osoba pożyczająca pieniądze od firmy deklaruje przeniesienie prawa własności do określonej w dokumencie kwoty na firmę. Kwestię pożyczek gotówkowych reguluje zapis w kodeksie cywilnym. Poświęcone są jej artykuły 720-724, wchodzące w skład księgi III wspomnianego kodeksu.

W polskim prawie, jak już wyżej wspomniano, nie występuje żaden akt prawny o charakterze ustawowym, który traktowałby konkretnie o działalności firm, które zajmują się udzielaniem pożyczek gotówkowych. Podstawę prawną dla działalności firm pożyczkowych stanowi art.6 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Każdy, kto chce prowadzić firmę pożyczkową, która w świetle prawa stanowi rodzaj działalności gospodarczej, zobowiązany jest do wyboru formy owej działalności. Firma musi być założona jako spółka kapitałowa. Zarejestrowanie tego typu działalności  jest absolutną koniecznością.

Co ważne, działalność pożyczkowa nie wymaga uzyskania licencji ani pozwolenia. Firmy pożyczkowe nie podlegają również bezpośrednio nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, choć należy pamiętać, że spółka musi zostać zarejestrowana w Rejestrze Firm Pożyczkowych KNF. W przeciwnym razie trafi na listę ostrzeżeń KNF.