BIK – WSZYSTKO O BIURZE INFORMACJI KREDYTOWEJ

… czyli jak działa, co przetwarza i za co odpowiada.

Biuro Informacji Kredytowej powstało w roku 1997 na mocy decyzji banków oraz Związku Banków Polskich, w oparciu o art. 105 ust. 4 Ustawy “Prawo Bankowe”.

BIK posiada najbardziej rozbudowaną bazę danych w Polsce, zawierającą informacje kredytowe oraz gospodarcze, które obejmują ponad 20 mln obywateli.

Dane te (zarówno pozytywne jak i negatywne), skupione wokół osób fizycznych oraz przedsiębiorców, przedstawiają ich rzetelność w wywiązywaniu się z finansowych zobowiązań, dotyczących kredytów i pożyczek pozabankowych.

Głównym zadaniem BIK-u jest bliska współpraca z sektorem bankowym oraz udostępniane zebranych danych zainteresowanym podmiotom ze wszystkich branż, dzięki czemu możliwa jest szybka i skuteczna weryfikacja kontrahenta, klienta lub  potencjalnego wspólnika.

BIK-Biuro Informacji Kredytowej

Czy BIK decyduje o tym, kto może pożyczyć pieniądze?

Nie. Błędnym jest przekonanie, że to Biuro Informacji Kredytowej akceptuje bądź odrzuca wnioski kredytowe/pożyczkowe.

Biuro przekazuje informacje na temat historii kredytowej danego podmiotu do instytucji, która wysłała zapytanie.

Decyzja o tym, czy dany podmiot otrzyma pożyczkę, należy tylko i wyłącznie do konkretnego pożyczkodawcy – banku, SKOK’u lub pozabankowej firmy pożyczkowej.

Wygląda to mniej więcej w taki sposób:

 • Pożyczkobiorca składa wniosek w wybranej instytucji finansowej
 • Wniosek przechodzi procedurę weryfikacji, w trakcie której wysyłane jest zapytanie do BIK o historię kredytową wnioskującego
 • BIK przygotowuje raport i przesyła do pożyczkodawcy
 • Pożyczkodawca analizując historię kredytową wnioskującego, podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odrzuceniu pożyczki/kredytu
 • Jeżeli decyzja była  pozytywna to pieniądze zostają przyznane
 • Pożyczkobiorca regularnie spłaca swoje zobowiązanie lub tego nie robi
 • Instytucja finansowa przesyła informację do BIK – negatywną lub pozytywną, w zależności od tego czy pożyczka jest spłacana zgodnie z umową
 • BIK aktualizuje bazę danych o podmiocie

Czy możliwe jest wyczyszczenie negatywnych wpisów w BIK?

Na początek wyjaśnijmy kiedy taki negatywny wpis zostaje zapisany w bazie BIK. Otóż ma to miejsce gdy nastąpiło co najmniej 60 dniowe opóźnienie w spłacie kredytu oraz minęło już 30 dni od dnia poinformowania Cię przez pożyczkodawcę o zamiarze przekazania tej informacji o Tobie do BIK.

Poręczyciel (żyrant) również może zostać wpisany do bazy BIK.

Negatywnych wpisów nie można usunąć przed upływem 5 lat, od kiedy problematyczne zobowiązanie zostało ostatecznie uregulowane.

Gdyby wpis nie zniknął automatycznie, to należy skontaktować się z instytucją odpowiedzialną za wygenerowanie wpisu, czyli np. bankiem jaki udzielał kredytu.

Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, w której do bazy BIK zostały przekazane dane niezgodne z prawdą. Wtedy też, możliwe jest usunięcie/skorygowanie takiego wpisu bez konieczności oczekiwania na przedawnienie, ale tylko na wniosek instytucji, która ten wpis zainicjowała.

Oznacza to, że interesant musiałby najpierw skontaktować się z instytucją finansową i złożyć do niej wniosek o przekazanie do BIK nowych, poprawionych i zgodnych z prawdą danych.

Warto jeszcze dodać, że istnieje możliwość ukrycia danych pozytywnych. Jeśli więc spłaciłeś kredyt zgodnie z umową, ale nie zgadzasz się na przetwarzanie i udostępnianie tej informacji, to masz prawo zgłoszenia swoich obiekcji do BIK.

Jeżeli jesteśmy kuszeni wizją “czyszczenia BIK” przez firmę rzekomo zajmującą się takimi usługami, to należy pamiętać, że firma ta nie będzie w stanie usunąć wpisów negatywnych.

Jej zakres działań będzie ograniczał się tylko do reprezentowania nas w kontaktach z instytucją finansową lub Biurem Informacji Kredytowej, w razie potrzeby skorygowania błędnych danych bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych pozytywnych.

Pożyczanie bez BIK pomimo negatywnych zapisów w bazie

Często zdarza się, że osoby, których historia kredytowa nie prezentuje się najlepiej, mimo wszystko starają się o kredyt lub pożyczkę.

O ile kredyt z pewnością nie zostanie takiej osobie udzielony, to z pożyczką pozabankową  może już się udać.

Rynek pozabankowy przygotował się na taką ewentualność i pod nazwą pożyczka bez BIK zaczął udzielać zobowiązań, które nie są uzależnione od wyniku raportu Biura Informacji Kredytowej.

Innymi słowy, wybrane firmy pożyczkowe, nawet jeśli sprawdzą BIK wnioskującego i zidentyfikują negatywne zapisy, to nadal mogą rozpatrzyć wniosek pożyczkowy pozytywnie.

Oczywiście należałoby zadać sobie pytanie “Jakiego stopnia negatywne wpisy są tolerowane?”.  Z pewnością występują ograniczenia w tej kwestii i jeżeli ktoś posiada wyjątkowo złą historię kredytową oraz jest pod nadzorem komornika, to powinien zdawać sobie sprawę, że najprawdopodobniej nie otrzyma nawet pożyczki bez BIK na czek GIRO.

Na czym polega ocena punktowa w BIK?

Poza samymi wpisami w bazie danych, odnoszącymi się do historii w ogólnym znaczeniu, BIK udostępnia również system punktacji tzw. “Scoring BIK”.

Scoring ten,  w skali od 0 do 100, pozwala bankom i firmom pożyczkowym zobrazować kondycję finansową i zdolność kredytową wybranego podmiotu.

Osoba, która nigdy oficjalnie nie pożyczała pieniędzy, nie będzie mieć przyznanej oceny.

Tak mniej więcej można interpretować wynik swojej punktacji:

80-100
Bardzo Dobry
80%
66-79
Dobry
66%
50-65
Średni
50%
0-49
Słaby
35%

Co sprawia, że punktacja rośnie/maleje?

Przede wszystkim kluczowe jest dotrzymywanie warunków zawieranych umów kredytowo-pożyczkowych.

Oznacza to nic innego jak terminowość spłat, która pozytywnie wpłynie na scoring. Natomiast, jeżeli należne raty wpływają do pożyczkodawcy z opóźnieniem, zaległe kwoty są znaczące, a problemy pojawiają się regularnie to ocena punktowa będzie maleć.

Drugim istotnym elementem jest Twoja aktywność kredytowa, czyli to ile zobowiązań już zostało spłaconych w przeszłości i na jakie kwoty oraz ile zobowiązań aktualnie obsługujesz.

Weź pod uwagę, że nagłe zaciągnięcie kilku kredytów i  pożyczek w tym samym czasie będzie miało negatywny wpływ na punktację.  Jednocześnie pamiętaj, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych odnośnie spłaconych już kredytów, dzięki czemu udostępnisz je do wglądu, co odniesie pozytywny skutek względem Twojej punktacji BIK.

Trzecim aspektem jest powściągliwość w korzystaniu z debetu.

Fakt otrzymania limitu na karcie w postaci debetu może kusić, aby z  niego korzystać i oczywiście robienie tego z głową podniesie Ci punktację. Jednakże nadmierne przebywanie “pod kreską” wysyła sygnał, że Twoja stabilność finansowa przechodzi trudny okres. Taki stan rzeczy będzie skutkował obniżeniem scoringu.

Czwarty z podpunktów to intensywność we wnioskowaniu o kredyt.

Dokładniej to chodzi o otrzymywane decyzje. Jeżeli banki czy firmy pożyczkowe odmawiają Ci udzielenia kredytu, a Ty dalej lawinowo składasz wnioski, które znów są odrzucane to Twój scoring systematycznie opada.

Jak mogę sprawdzić przyznaną mi ocenę w raporcie BIK?

Od czasu do czasu warto przejrzeć swoją historię kredytową w BIK, w szczególności gdy planujemy wnioskowanie o kredyt/pożyczkę lub chcemy wyrywkowo sprawdzić, czy aby przypadkiem nikt nie otrzymał kredytu na nasze dane tożsamości.

Aby móc przejrzeć raport należy się najpierw zarejestrować na stronie Biura Informacji Kredytowej.

Na procedurę rejestracyjną składa się:

 • Wprowadzenie danych do formularza
 • Weryfikacja tożsamości
 • Wprowadzenie hasła i zalogowanie w systemie
 • Wybranie opcji raportu oraz opłacenie jej

Szczegółowy opis procedury zakładania konta znajdziesz tutaj https://www.bik.pl/jak-zalozyc-konto.

Warto jeszcze wspomnieć, że raz na 6 miesięcy istnieje możliwość pobrania raportu BIK za darmo. Jednakże taka opcja wymaga wykonania dodatkowych kroków, a czas realizacji i dostarczenia darmowego raportu będzie z pewnością dłuższy niż płatnego.

Czy rejestracja w BIK jest bezpieczna?

Czasami czytelnicy E-Busines  zadają nam pytanie, czy podawanie swoich danych i rejestrowanie się w bazie Biura Informacji Kredytowej jest w pełni bezpieczne.

Osoby te obawiają się, że ich dane osobowe wpadną w niepowołane ręce i zostaną wykorzystane do wszelakich oszustw.

Odpowiedź jest jednoznaczna: Nie macie się Państwo czego obawiać rejestrując się w BIK-u.

BIK przeciwdziała wyłudzeniom, ogranicza ryzyko i chroni swoich klientów przed bezprawnym wykorzystaniem ich tożsamości.

Jak skontaktować się z Biurem Informacji Kredytowej?

Adres Centrum Obsługi Klienta:

ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

Numer telefonu:

22 310 44 44

Skrzynka e-mail:

kontakt@bik.pl